Voor
organisaties

Hoe kunnen wij…
onze complexe uitdagingen en problemen oplossen op een nieuwe manier? Waar zit de ruimte om te vernieuwen? En hoe houden we alle betrokkenen zoals medewerkers, klanten of andere stakeholders hier enthousiast over? Kan iemand integraal naar onze vraagstukken kijken, kunnen we de oplossing anders vormgeven?

Ja dat kan!
Ik neem afstand en analyseer wat het echte probleem is, wie erbij betrokken zijn en op welk niveau het invloed heeft. Ik coach de organisatie ook bij het experimenteren met, bijsturen van en uitvoeren van creatieve oplossingen. Hierdoor kan de organisatie het verschil maken en een positieve impact hebben. Of het nu gaat om het ontwikkelen van een betere klant of gastbeleving of betrekken van medewerkers of het aanbieden van een product of dienst. Het gaat erom dat je beter inzicht krijgt waar de competentie en potentie in de organisatie zit, wat de klanten en andere betrokkenen willen, hoe er met hen gecommuniceerd wordt en welke acties er worden ondernomen om vernieuwing in gang te zetten.

 

HOE JE EEN PLAN LAAT SLAGEN

Mijn aanpak voor succes: 1+1+1=3.
Dit lijkt wellicht een simpel optelsommetje. Toch zijn de peilers van deze drie-eenheid onlosmakelijk aan elkaar verbonden en hebben ze invloed op elkaar. Als de uitkomst van de formule ≠ 3 is, is er geen succes!

1. Identiteit:
Wie zijn wij? Doen we waar we goed in zijn? Om de juiste redenen. Wat zijn onze competenties, valkuilen, potenties?

2. Omgeving:
Locatie, interne en externe communicatie, employee experience, een warme relatie met andere stakeholders.

3. Actie:
De oplossing zit in het denken. Het succes volgt pas na het doen, het doorzetten en schalen ‘along the way’.

Alleen die bedrijven die de zelfkennis (corporate identity), ondersteuning vanuit de omgeving, zoals de locatie, het netwerk, medewerkers, klanten én de activering van de plannen met elkaar gesynchroniseerd hebben, zullen als winnaars uit de bus komen.

 

BRANCHES
Er is geen branche waarin creatief denken niet zou kunnen worden ingezet voor het oplossen van uitdagende vraagstukken om succesvol te kunnen ondernemen. Ik ga dus graag een gesprek aan met organisaties die willen vernieuwen.

Ik heb een extra bijzondere band met bedrijven en andere organisaties waarbij het draait om de sfeer en/of beleving. Prachtbranches vind ik bijvoorbeeld:

✘ Horeca & gastronomie
✘ Leisure
✘ Natuur & outdoor
✘ Reizen & motorcycling
✘ Welness, sports & ontspanning
✘ Evenementen & congresorganisatie